Čestitka povodom Dana neovisnosti
7. listopada 2014.
Podatci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u 2014. godini – treći kvartal
15. listopada 2014.

Grad Sinj objavio je javna nadmetanja za:

-UREĐENJE STAZE KRIŽNOG PUTA  (broj nadmetanja u EOJN: 2014/S 002-0045975)

-IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA SINJA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. G. (broj nadmetanja u EOJN: 2014/S 002-0046250)
 
Dokumentacije za nadmetanje dostupne su na Elektroničkom oglasniku javne nabave, na linku:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/