STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 8.12.2021.
8. prosinca 2021.
dr. FRANJO TUĐMAN
Obilježavanje 22. godišnjice smrti dr. Franje Tuđmana
9. prosinca 2021.
SINJ

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („NN“, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, daje Obavijest o donošenju

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja,

Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

i
Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

Dana 29. studenog 2021.g. Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 6. sjednici donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 9/21).
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17., u tekstu dalje: Uredba), Gradonačelnik Grada Sinja je donio Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 9/21).
Obavijesti o tijeku izrade navedenih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 628 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr .