GRAD SINJ
Odluka o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja
11. svibnja 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 11.05.2022.
11. svibnja 2022.
GRAD SINJ

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja, prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana uređenja Grada Sinja u vremenu od 19.svibnja do 26. svibnja 2022. godine možete preuzeti ovdje.