Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja
19. svibnja 2022.
Poziv za dostavu ponuda
19. svibnja 2022.
GRAD SINJ

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID PPU-a Grada Sinja, Prijedlogu ID GUP-a Grada Sinja i Studiji strateške procjene utjecaja na okoliš ID PPU-a Grada Sinja i ID GUP-a Grada Sinja u vremenu od 19. svibnja do 26. svibnja 2022.g.
Dokumente Prijedlog ID PPU, Prijedlog ID GUP i SSPUO možete preuzeti od 19. svibnja 2022. g. na ovom linku: Dokumenti