SINJ
Program “OSTANI TU” na savjetovanju – gradonačelnik Bulj poziva mlade na sudjelovanje
3. lipnja 2022.
ČISTOĆA CK
RASPORED ODVOZA OTPADNOG PAPIRA I PLASTIČNE AMBALAŽE
3. lipnja 2022.
SINJ

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podružnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 , 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, dana 03. lipnja 2022.g., utvrđuje Listu kandidata prijavljenih za radno mjesto Referent-komunalno-prometni redar (2 izvršitelja m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna.