Obavijest o podjeli božićnih poklon paketa korisnicima stalne pomoći Centra za socijalnu skrb sa prebivalištem na području Grada Sinja i članovima Kluba liječenih alkoholičara Sinj
17. prosinca 2013.
Odluka o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2013./2014.
17. prosinca 2013.

Dana 27. prosinca 2013. godine (petak), u Gradskoj vijećnici, Gradonačelnik Grada Sinja sklopit će 145 Ugovora o stipendiranju studenata u 2013./2014. akademskoj godini.

Ugovori će se potpisivati po slijedećem rasporedu:

– od 10:00 sati sa studentima koji će gradsku stipendiju prvi put dobiti u ovoj akademskoj godini;

– od 11:00 sati sa studentima koji nastavljaju primati gradsku stipendiju i u slijedećoj akademskoj godini;

Napomena: studenti koji će prvi put dobiti gradsku stipendiju, trebaju dostaviti broj svog žiro računa i naziv banke kod koje je otvoren.