Izvanredna sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja
10. rujna 2010.
Potpisan Ugovor o građenju objekata i uređaja komunalne infrastrukture drugog dijela I faze realizacije Gospodarske zone Kukuzovac između investitora Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj i tvrtke CESTAR d.o.o. iz Splita
16. rujna 2010.

Na temelju Zaključka o sufinanciranju  kupnje udžbenika 
učenicima  osnovnih i srednjih  škola za školsku godinu 2010./11. i
članka 12. Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja (“Službeni glasnik
Grada Sinja” br. 5/10) Socijalno vijeće Grada Sinja na svojoj 16.
sjednici održanoj 16. rujna 2010. god. donijelo je Odluku da se novčana
pomoć za kupnju udžbenika za 1.,2., 3. i 4. razred osnovne škole u
iznosu od 300,00 kn, novčana pomoć za kupnju udžbenika  za  5.,6.,7. i
8. razred osnovne škole i 1.,2.,3. i 4. razred srednje škole u iznosu od
700,00 kn dodjeli slijedećim korisnicima.

Odluku možete preuzeti ovdje.