Javni natječaja za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava, pokretnih radnji, povodom Dana Alke i Velike Gospe
5. srpnja 2017.
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
7. srpnja 2017.

Po Zamolbi Agencije za poljoprivredno zemljište, Grad Sinj objavljuje ovu obavijest na svojim internetskim stranicama.
Naime, u Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Tekst cijele Obavijesti možete preuzeti ovdje: http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Naputak možete pročitati ovdje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.