logo_gradSinj_naslovna
Javna rasprava o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole na obrascu općih obvezujućih pravila za postojeće postrojenje za intenzivni uzgoj peradi na farmama Košute 1 i Košute 2, Turjaci 336 A, na području Grada Sinja
21. svibnja 2018.
13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
22. svibnja 2018.

Dana 22.05.2018. Grad Sinj zaprimio je dopis od strane Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo kojm se traži da Grad Sinj upozna korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta s njihovom obavezom sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.
Stoga, Grad Sinj ovim putem podsjeća korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta na njihovu obvezu praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta koje koriste.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN, br. 20/2018) propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje se provodi u ovlaštenim laboratorijima nakon uzimanja uzoraka tla na terenu.
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo ovlašten je za ispitivanje plodnosti tla i ima status referentnog laboratorija te je zadužen za kontrolu provedbe kako na terenu tako i u laboratorijima.
Praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta u smislu ispitivanja plodnosti tla provodi se na temelju analize tla sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (NN, br. 43/2014).

U privitku ove obavijesti dolazi i kraći Upitnik i Zahtjev u vezi ispitivanja plodnosti tla kojeg je potrebno popuniti od strane korisnika državnog poljoprivrednog zemljišta i dostaviti u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, putem e-mail-a: zzt@hcphs.hr ili poštom na adresu: Vinkovačka cesta 63c, Osijek (Zavod za tlo) do 31.05.2018.g.

Upitnik za korisnike zemljišta

Zahtjev za uzimanje uzoraka tla