STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 16.8.2021.
16. kolovoza 2021.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 17.8.2021.
17. kolovoza 2021.
GRAD SINJ

Sukladno odredbama članka 43. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), svi korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb imaju pravo na pomoć za troškove ogrjeva koje osigurava Splitsko-dalmatinska županija.
Da bi mogli ostvariti ovu pomoć, korisnici naknade trebaju popuniti i potpisati izjavu o grijanju na drva. Izjava se može preuzeti u Uredu Grada, Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, a dostupna je i na internetskim stranicama Grada Sinja.
Rok za dostavu zahtjeva za isplatu sredstava u Splitsko-dalmatinsku županiju je rujan 2021. godine.
Pozivamo sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu da Izjavu o korištenju drva za ogrjev dostave Uredu Grada, Dragašev prolaz 24, Sinj, ili na e-mail info@sinj.hr u što kraćem roku, a najkasnije do početka rujna 2021. godine.

Obavijest i Izjavu o korištenju drva za ogrijev možete preuzeti ovdje.