logo_gradSinj_naslovna
Čestitka povodom Dana Grada Sinja – blagdana Velike Gospe
14. kolovoza 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima
20. kolovoza 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Sukladno odredbama članka 43. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 157/13, 152/14,99/15, 52/16, 16/17), svi korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb imaju pravo na pomoć za troškove ogrjeva koje osigurava Splitsko-dalmatinska županija.
Da bi mogli ostvariti ovu pomoć, korisnici naknade trebaju popuniti i potpisati izjavu o grijanju na drva. Izjava se može preuzeti u Uredu Grada, Dragašev prolaz 24 Sinj, a dostupna je i na web stranicama Grada Sinja.
Rok za dostavu zahtjeva za isplatu sredstava je rujan 2019. godine, pa Vas pozivamo da izjavu dostavite u što kraćem roku.