GRAD SINJ
Javni natječaj za dodjelu potpora za diplomske i doktorske radove, koji se tematski izričito odnose na društvena pitanja vezana za Grad Sinj
27. svibnja 2022.
SINJ
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU
27. svibnja 2022.
VRTIĆ

Na prijedlog gradonačelnika Grada Sinja, Mira Bulja, Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2021. godine, donijelo Odluku o dodjeli novčane pomoći roditeljima djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na područja Grada Sinja zbog popunjenosti kapaciteta.

Slijedom navedenog, obavješćuju se roditelji djece predškolske dobi koji su zahtjev za upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja u 2021./2022. pedagošku godinu, podnijeli do 31. kolovoza 2021. godine, a djeca im nisu bila primljena isključivo zbog popunjenosti kapaciteta vrtića da mogu podnijeti zahtjev za novčanu pomoć uz uvjet da roditelji i dijete imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu prije podnošenja Zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić.

Za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći za djecu koja su ostvarila pravo na upis u dječje vrtiće na području Grada Sinja, a nisu upisana zbog popunjenosti kapaciteta, roditelji podnose pisani Zahtjev na posebnom obrascu, uz prilaganje potvrde dječjeg vrtića u kojem su podnijeli zahtjev za upis djeteta.

Pravo na novčanu naknadu nemaju roditelji neupisane djece koja do 01. rujna 2021. godine nisu navršila godinu dana.