logo_gradSinj_naslovna
Objava II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu
2. prosinca 2019.
27. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. prosinca 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Dana 14. studenog 2019.g. Gradsko vijeće Grada Sinja je na svojoj 26. sjednici donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 9/19).
Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 03/17, u tekstu dalje: Uredba), Gradonačelnica Grada Sinja je donijela Odluku o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 9/19).
Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 623 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr .

Vršiteljica dužnosti pročelnice
Jelena Kekez Poljak, v.r.