logo_gradSinj_naslovna
OBAVIJEST VLASNICIMA REKLAMA, PANOA, TRANSPARENATA, PLAKATA I DRUGIH SLIČNIH NAPRAVA NA PODRUČJU GRADA SINJA
15. veljače 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Lista kandidata za dodjelu studentskih stipendija
18. veljače 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13, 65/17 i 114/18), Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, daje obavijest o izradi dokumenta prostornog uređenja.

Temeljem Odluke o izradi, koje je donijelo Gradsko vijeća Grada Sinja na svojoj 20. sjednici održanoj 30. siječnja i 06. veljače 2019. godine (Službeni glasnik Grada Sinja broj 1/19 od 07. veljače 2019.g.), pokrenuta je izrada slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:

1. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj (Službeni glasnik Grada Sinja br. 4/10, 7/10 i 1/18)

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, dnevnog tiska – Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Sinja.