logo_gradSinj_naslovna
Poziv na usmeni intervju i objava rezultata pisanog testiranja u postupku prijma u službu u Grad Sinj , Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, na radno mjesto Stručni suradnik za stambena pitanja – vježbenik, (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci
16. srpnja 2019.
U Sinju obilježen Dan zajedništva, ponosa i sreće
17. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, daje obavijest o izradi dokumenta prostornog uređenja.

Temeljem Odluke o izradi, koje je donijelo Gradsko vijeća Grada Sinja na svojoj 23. sjednici održanoj 1. srpnja 2019. godine (Službeni glasnik Grada Sinja broj 6/19 od 2. srpnja 2019.g.), pokrenuta je izrada slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:

  1. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/07, 1/09, 6/16 i 6/18)

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, dnevnog tiska – Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Sinja.
Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog dokumenta prostornog uređenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 628 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr

v.d. PROČELNICE:
mr. Jelena Kekez Poljak, dipl.oec.