stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 16.6.2020.
16. lipnja 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 17.6.2020.
17. lipnja 2020.
logo grad sinj

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, daje Obavijest o izradi dokumenta prostornog uređenja.

Temeljem Odluke o izradi, koje je donijelo Gradsko vijeća Grada Sinja na svojoj 29. sjednici održanoj 5. lipnja 2020. godine (Službeni glasnik Grada Sinja broj 2/20), pokrenuta je izrada slijedećeg dokumenta prostornog uređenja:

  1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ex DALMATINKA SJEVER

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, dnevnog tiska – Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Grada Sinja.
Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog dokumenta prostornog uređenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 11 sati na tel: +385 21 708 628 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr