Obavijest o sufinanciranju prijevoza studenata s područja Grada Sinja u 2016./2017. akademskoj godini za razdoblje rujan-prosinac
5. rujna 2016.
Čestitka O.D. gradonačelnice, Kristine Križanac povodom 10. godina postojanja i uspješnog rada Hit radija
9. rujna 2016.

Temeljem Odluka o izradi, koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Sinja  pokrenuta je izrada dokumenata prostornog uređenja, i to: Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 2/06, 08/14 i 01/16), te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Mješovito pretežito poslovne zone Trnovača u Sinju (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 04/10 i 07/10).  O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog informiranja, dnevnog tiska -Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Županije Splitsko-dalmatinske i Grada Sinja. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog dokumenta prostornog uređenja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalnu djelatnost, gospodarstvo i upravljanje imovinom, Sinj, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom od 08 – 15 sati na tel: +385 21 708 628 ili putem e-maila: prostorno.planiranje@sinj.hr

 

Obavijest ID PPU Grada Sinja

Obavijest ID DPU ex. Trnovača