Isplata naknade za ogrijev korisnicima zajamčene minimalne naknade
25. rujna 2015.
Preminuo Nikola Tomašević, bivši gradonačelnik Grada Sinja i alkarski vojvoda
26. rujna 2015.

Grad Sinj otvara javnu raspravu o analizi trenutnog stanja i prepoznavanju razvojnih potreba i potencijala grada Sinja u sklopu buduće Strategije razvoja grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina
Javna rasprava otvorena je od 25. rujna 2015. godine do 07. listopada 2015. godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave inicijalni nacrt Strategije bit će dostupan za javni uvid na web stranicama Grada i u Gradskoj vijećnici svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00 sati. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se u pisanom obliku na obrascima priloženim uz ovu Obavijest.
Poziva se zainteresirana javnost da se odazove javnoj raspravi te svojim sudjelovanjem doprinese boljem prepoznavanju razvojnih potreba i  kvaliteti buduće Strategije razvoja grada Sinja.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Zamjenica gradonačelnika
Kristina Križanac, struč.spec.oec., v.r.

Obrazac za primjedbe

Obrazac za prijavu projektnih prijedloga

Inicijalni nacrt Strategije razvoja grada Sinja razdoblje 2015. – 2020.