LOGO SINJ
Obavijest o jednostavnoj nabavi
27. siječnja 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 27.1.2021.
27. siječnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda za uslugu upravljanje i administracija projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio i faze koja čini funkcionalnu cjelinu.

Rok za dostavu ponuda je 05.02.2021.g. do 12 sati, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj.