STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCD SDŽ 9.3.2021.
9. ožujka 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 10.3.2021.
10. ožujka 2021.

Naručitelj, Grad Sinj, na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave usluge, Evidencijski broj nabave: 5/2021, za Nabavu usluge – sakupljanja, prevoženja i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Sinja, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti na poveznici ispod ove objave.