26012021
Obilježena 29. obljetnica pogibije pripadnika Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade ZNG
26. siječnja 2021.
Obavijest o jednostavnoj nabavi
27. siječnja 2021.
LOGO SINJ

Poziv za dostavu ponuda za uslugu upravljanje i administracija projekta Sanacija odlagališta komunalnog otpada Mojanka – dio i faze koja čini funkcionalnu cjelinu.

Rok za dostavu ponuda je 05.02.2021.g. do 12 sati, na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, Sinj.