Odluka o zabrani korištenja dječjih i sportskih igrališta na području Grada Sinja
20. ožujka 2020.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20. ožujka 2020.
logo_gradSinj_naslovna

U cilju pomoći lokalnom gospodarstvu i građanima u izvanrednim okolnostima prouzročenim širenjem opasnosti od infekcije koronavirusom, Grad Sinj će primijeniti odgovarajuće mjere koje obuhvaćaju:

• odgodu svih ovrha.
• odgodu plaćanja komunalne naknade za pravne subjekte, obrtnike i fizičke osobe.
• oslobađanje od naplate poreza na korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine

– sve na rok od tri mjeseca s mogućnošću produženja.

Navedene mjere bit će regulirane Odlukom Gradonačelnice Grada Sinja.

U predstojećem razdoblju, pripremit će se prijedlog Rebalansa Proračuna kojim će se predvidjeti veći iznos sredstava za programe potpora gospodarstvu, a također će se Gradskom vijeću uputiti na usvajanje i prijedlozi odluka usmjerenih na očuvanje poslovne aktivnosti, radnih mjesta i isplate plaća.

Na temelju rezultata natječaja za potpore poljoprivrednicima, Grad priprema ugovore koji će biti dostavljeni na potpis korisnicima potpore poštom, a odmah nakon potpisa istih izvršit će se i isplata.
Na jednak način provest će se i postupci subvencioniranja novozaposlenih osoba prema usvojenom programu.
Obavijesti i naputci u svezi realizacije svih Programa javnih potreba Grada Sinja, u svezi financiranja rada udruga iz Proračuna Grada, kao i odluke kojima će se regulirati financiranje rada dječjih vrtića i obveze roditelja djece korisnika programa predškolskog odgoja u navedenom razdoblju bit će objavljene početkom idućeg tjedna.

Obavijesti o zabrani korištenja dječjih i sportskih igrališta biti će postavljene tijekom dana, sve kako bi se izbjeglo da se djeca i mladi okupljaju na njima.

Molim sugrađane da se pridržavaju svih odluka koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i mjera koje preporučuje naš lokalni stožer civilne zaštite, te da svoja kretanja ograniče na zadovoljavanje najosnovnijih potreba kao što su nabavke prehrambenih proizvoda, higijenskih proizvoda i lijekova.

Vaša gradonačelnica
Kristina Križanac