Ciljane Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja područja ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju
16. kolovoza 2013.
Iskaz interesa za uključivanje u mrežu turističkih operatera razvijenu od strane EU projekta MEDPATHS – Slika raskoši mediteranskog zaleđa, Program IPA ADRIATIC 2007.-2013.
19. kolovoza 2013.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja kojim je utvrdila kriterije, mjerila i postupak između ostalog i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iako je Uredba objavljena u Narodnim novinama i na ovaj način Grad Sinj upućuje poziv za podnošenje naslovnog zahtjeva svima kojima to može biti u interesu.

Javni poziv je u privitku:
Javni poziv – Grad Sinj – otpis duga.doc