JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
Sanacija vodoskoka Tri generacije u Gradskom parku
7. ožujka 2018.

Gradonačelnica Grada Sinja Kristina Križanac, dana 15. veljače 2018. godine, donijela je Odluku o subvencioniranju ili refundiranju troškova autobusnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Sinja u razdoblju od 26. veljače do 08. lipnja 2018. godine. Odluka je donesena je u skladu s prihvaćanim amandmanom na prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018. godinu i za tu svrhu u Proračunu osiguranim sredstvima.
Neovisno o odredbama Odluke koje subvenciju omogućavaju isključivo redovitim studentima, u razdoblju od 26. veljače do 08. lipnja 2018. godine i izvanredni studenti s prebivalištem na području Grada Sinja, koji nisu u radnom odnosu a redovito putuju na predavanja mogu putem Pisarnice Grada Sinja, podnijeti zahtjev da im se omogući subvencija troškova autobusnog prijevoza. O osnovanosti svakog pojedinačnog zahtjeva, odlučivat će Gradonačelnica sukladno svojim ovlastima i raspoloživim sredstvima.