Gradonačelnica nagradila najuspješnije učenike
2. listopada 2017.
Podaci o ugovorima koje je Grad Sinj sklopio u razdoblju od I.- IX. mjeseca 2017. godine
3. listopada 2017.

Gradsko vijeće Grada Sinja objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Sinja koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.  Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja podnose se u pisanom obliku Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Grada Sinja  (www.sinj.hr)  i na oglasnoj ploči Grada Sinja na propisanim obrascima koji čine sastavni dio ovog Javnog poziva, na adresu: Grad Sinj, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Sinja, putem Ureda Grada – Pisarnica, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Sinja“ najkasnije do 18. listopada 2017. godine.
Sve dodatne obavijesti u svezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Sinja, Ured Grada 021/708-631. 
                                     
Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4