STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 29.11.2021.
29. studenoga 2021.
SINJ
Upozorenje na opasne vremenske pojave za 29. studenoga do 05. prosinca 2021.
29. studenoga 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 67/2021, za nabavu robe „Izrada Idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa Radošić – Lučane“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.