STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 1.12.2021.
1. prosinca 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 2.12.2021.
2. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 66/2021, za nabavu usluge „Izrada Idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa Bajagić“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.