STIPENDIJE
Potpisani ugovori za studentske stipendije Grada Sinja
28. prosinca 2021.
splitska ulica
“TRASA ADRIA d.o.o” iz Zagreba najpovoljniji ponuđač za Izradu Izvedbenog projekta na Splitskoj ulici u Sinju
28. prosinca 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 76/2021, za nabavu usluge „Izrada Izvedbenog projekta za zahvat izvanrednog održavanja državne ceste DC 1, kroz grad Sinj, Splitska ulica, duljine 580m“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.