Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
22. veljače 2022.
Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave
22. veljače 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 49/2022, za nabavu usluge „Izrada Idejnog projekta oborinske odvodnje u naselju Put Piketa radi ishođenja lokacijske dozvole“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.