SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 27.02.2022.
27. veljače 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 28.02.2022.
28. veljače 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 37/2022, za nabavu usluge „Izrada geodetske podloge (stvarnog stanja terena) i parcelacijskog elaborata za izgradnju groblja u naselju Jasensko“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.