STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 29.03.2022.
29. ožujka 2022.
GRAD SINJ
Obavijest o početku izgradnje kanalizacijske mreže u Glavicama
30. ožujka 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 20/2022, za nabavu usluge „Usluga skupljanja, prevoženja i smještaj napuštenihi izgubljenih životinja“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.