STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 24.04.2022.
24. travnja 2022.
STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 25.04.2022.
25. travnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 1/2022, za nabavu radova „Radovi na sanaciji tvrđave Grad – zapadni dio“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.