LOGO SINJ
Obavijest
19. srpnja 2022.
Aglomeracija
Prekid opskrbe vodom
21. srpnja 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 3/2022, za nabavu usluge „Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za zaposlenike Grada Sinja“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.

Obavijest