Gradonačelnik Sinja primio učenike iz Brescie
11. listopada 2022.
Poziv za dostavu ponuda
11. listopada 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 76/2022, za nabavu usluge „Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja županijske ceste ŽV 6287 i izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja županijske ceste ŽC 6287 za potrebe projekta izgradnje nogostupa Bajagić“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.