Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
3. studenoga 2022.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
3. studenoga 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 8. Pravilnika, ev.broj. 52/2022, za nabavu usluge „Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju dijela ulične mreže grada Sinja (Put Pazara, raskrižje Put Župića,ulica 126 brigade HV, raskrižje Put Ruduše) sa rekonstrukcijom javne rasvjete i dogradnjom pješačke staze radi ishođenja lokacijske dozvole“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.