Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
3. studenoga 2022.
Grad Sinj objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2022.
3. studenoga 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 53/2022, za nabavu usluge „Izrada Glavnog projekta za športske prostore na Športskom centru „Ivica Poljak – Sokol i Andrija Alčić“ za ragbi klub, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.