Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave
1. prosinca 2022.
U Sinju božićnice za umirovljenike, nezaposlene, korisnike nacionalne naknade, starije od 65 godina, roditelje – njegovatelje i njegovatelje
2. prosinca 2022.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 61/2022, za nabavu usluge „Izrada Idejnog rješenja sa geodezijom za dječji vrtić u Karakašici“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.