Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
26. studenoga 2021.
STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 26.11.2021.
26. studenoga 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 68/2021, za nabavu usluge „Izrada Plana upravljanja kulturnim dobrima (Tvrđava Grad, Tvrđava Kamičak) i Interpretacijsko edukacijskim centrom Sinjska Alka“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.