2. Konferencija o projektu „Susjede brinu o susjedima“
1. srpnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna
Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenog objekta-štanda, naprava, pokretnih radnji, povodom Dana Alke i Velike Gospe 2019. godine
2. srpnja 2019.

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova sukladno članku br.8. Pravilnika, ev.br.38/2019, za nabavu radova Uređenja košarkaškog igrališta kod kina – izmjena postojećeg gumenog sloja,objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti ispod ove objave.