logo_gradSinj_naslovna
Natječaj za prijam u službu u Grad Sinj, Ured Grada, na radno mjesto Viši stručni suradnik – tajnik gradonačelnika (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca
6. kolovoza 2019.
Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
9. kolovoza 2019.

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova sukladno članku br.8. Pravilnika, ev.br.27/2019, za nabavu radova – Uređenje igrališta uz crkvu u Čitluku, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti ispod ove objave.