LOGO SINJ
Obavijest biračima Glavica Gornjih
12. svibnja 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 12.5.2021.
12. svibnja 2021.

Naručitelj, Grad Sinj , na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave radova sukladno članku br.8. Pravilnika, ev.br.2/2021, za nabavu radova „Održavanje makadamskih kolnika,poljskih putova, bankina i rigola“,objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti ispod ove objave.