Završena izgradnja nogostupa u ulici Put Odrine
25. veljače 2021.
STOŽER SDŽ
PRIOPCENJE SCZ SDŽ 25.2.2021.
25. veljače 2021.

Naručitelj, Grad Sinj, na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ( „Službeni glasnik Grada Sinja, br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave, Evidencijski broj nabave: 25/2021, za Nabavu opreme – Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, koje možete preuzeti na poveznici ispod ove objave.