EU
Javni poziv za prijem 35 radnica u radni odnos za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima – faza II”
9. rujna 2021.
MOJANKA
Sastanak u ministarstvu gospodarstva
9. rujna 2021.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (”Službeni glasnik Grada Sinja” br. 8/2017), u postupku jednostavne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 55/2021, za nabavu usluge „Izrada Provedbenog programa Grada Sinja za razdoblje 2021.g. – 2025.g.“, objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. Obavijest se može preuzeti ispod ove objave.