STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 9.9.2021.
9. rujna 2021.
ZELENA ČISTKA
Grad Sinj se pridružuje akciji Zelena čistka
9. rujna 2021.
GRAD SINJ

Sukladno članku 5. Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (»Narodne novine«, br. 72/07), Grad Sinj obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama, da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane navedenom Naredbom. Obveznici su dužni tijekom vegetacijske sezone, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:


– agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;


– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;


– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.


Sukladno preporuci Ministarstva poljoprivrede, važno je uklanjati ambroziju PRIJE POČETKA CVATNJE (u lipnju) jer ambrozija u cvatnji (srpanj-kolovoz-rujan) producira velike količine polena koji kod osjetljivih ljudi izazivaju alergijske reakcije, a mehaničkim suzbijanjem u fazi cvatnje dodatno se potiče prašenje štetnog peluda i rasprostranjenost biljke.