Svečano zatvoren 14. Nacionalni sajam pršuta Sinj 2019.
13. travnja 2019.
Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2019. godini
16. travnja 2019.
logo_gradSinj_naslovna

Na temelju čl.1a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i čl.4 Pravilnika o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolske ustanove u vlasništvu Grada Sinja, Dječji vrtić Bili cvitak Sinj, A.K.Matasa 8 , objavljuje: Obavijest o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj za pedagošku godinu 2019./2020. U prilogu se nalazi obavijest s pripadajućim obrascima.