Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu
24. rujna 2014.
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC
24. rujna 2014.

Obavještavaju se studenti koji imaju prebivalište na području Grada Sinja i koriste subvenciju u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split i Sinj-Knin, kako potvrde o upisu u novu 2014./2015. akademsku godinu trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada, Grada Sinja. Uz narečenu Potvrdu potrebno je donijeti i presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, te popuniti obrazac Zahtjeva za sufinanciranje prijevoza studenata u 2014./2015. akademskoj godini. Sufinancira se najmanje 55% iznosa cijene koštanja mjesečnog studentskog pokaza (Grad Sinj 35%, prijevoznik najmanje 20%) u razdoblju listopad-prosinac 2014. godine. Cijena pokaza utvrđuje se prema broju radnih dana u pojedinom mjesecu pri čemu je cijena vozne karte na relaciji Sinj-Split dogovorena do iznosa od 20,00 kuna, a na relaciji Sinj-Knin do iznosa od 40,00 kuna. Za 2015. godinu Grad će s prijevoznikom sklopiti novi Ugovor.

Obrazac Zahtjeva za subvenciju prijevoza možete preuzeti ovdje.