Javni natječaj – Subvencioniranje kamate na kredite
11. rujna 2015.
Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
21. rujna 2015.

Obavještavaju se studenti koji imaju prebivalište na području Grada Sinja i koriste subvenciju u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split i Sinj-Knin, kako potvrde o upisu u novu 2015./2016. akademsku godinu trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grad,a Grada Sinja. Uz narečenu Potvrdu potrebno je donijeti i presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, te popuniti obrazac Zahtjeva za sufinanciranje prijevoza studenata u 2015./2016. akademskoj godini. Sufinancira se 45% iznosa cijene koštanja mjesečnog studentskog pokaza (Grad Sinj 35%, prijevoznik 10%) u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine. Cijena pokaza utvrđuje se prema broju radnih dana u pojedinom mjesecu pri čemu je cijena vozne karte na relaciji Sinj-Split dogovorena u iznosu od 15,00 kuna, a na relaciji Sinj-Knin u iznosu od 40,00 kuna. Za usluge prijevoza u 2016. godini Grad Sinj će s prijevoznikom sklopiti novi Ugovor.