sinjska-dobrotvorka-iva-galiotovic
Preminula sinjska dobrotvorka Iva Galiotović
22. rujna 2020.
stožer civilne zaštite logo
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 22.9.2020.
22. rujna 2020.
logo grad sinj

Ovim putem obavješćujemo sve redovite studente, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, kako će pravo na 100% subvencioniranje prijevoza u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split u razdoblju od 28. rujna do 18. prosinca 2020. godine, moći ostvariti slobodnim odabirom između prijevoznika Promet d.o.o. i Litre tours d.o.o.. Ovo pravo mogu ostvariti studenti koji imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Sinju najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja zahtjeva.

Studenti koji ostvaruju pravo na ovu subvenciju, uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i potvrdu o upisu na fakultet u 2020./2021. ak. godini. Popunjeni Zahtjev trebaju donijeti na ovjeru u Ured Grada Grada Sinja, soba 31.

Izvanrednim studentima, koji ne ostvaruju pravo na ovakvo subvencioniranje, Grad Sinj će, tijekom zimskog semestra, u razdoblju od 28. rujna 2020. godine do 01. ožujka 2021. godine, financirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka voznih karata za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika na relaciji Sinj-Split pod uvjetom da nisu zaposleni, da ne ponavljaju godinu i da imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja Zahtjeva. Ovi studenti uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza za izvanredne studente prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu na fakultet u 2020./2021. ak. godini i dokaz da nisu zaposleni.

Redoviti studenti koji ne mogu ostvariti pravo na subvencioniranje prijevoza u 100% iznosu, imaju pravo na refundiranje troškova kupnje dviju voznih karata za prijevoz autobusom na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja i/ili obratno u razdoblju od 28. rujna do 31. prosinca 2020. godine. Ovi studenti uz obrazac Zahtjev za refundiranje troškova prijevoza trebaju priložiti potvrdu o upisu na fakultet u 2020./2021. ak. godini, presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i dvije vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom.

Gradonačelnica:

Kristina Križanac, struč. spec. oec.

ZAHTJEV ZA REFUNDIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA REDOVITIH STUDENATA

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE PRIJEVOZA IZVANREDNIH STUDENATA