SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.01.2022.
19. siječnja 2022.
Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Zaključka o izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
19. siječnja 2022.
SINJ

Ovim putem obavješćujemo sve redovite studente, koji imaju prebivalište na području Grada Sinja, kako i drugi semestar ove ak. godine imaju pravo na 100% subvencioniranje prijevoza u međumjesnom prijevozu autobusom na relacijama Sinj-Split u razdoblju od 10. siječnja do 28. siječnja i od 28. veljače do 17. lipnja 2022. godine.

Redovitim studentima s područja Grada Sinja tijekom ispitnih rokova sukladno kalendaru nastave splitskog sveučilišta za 2021./2022. godinu refundirati ć e se troškovi autobusnog prijevoza za dane pristupa polaganju ispita. Ovi studenti uz obrazac Zahtjev za refundiranje troškova prijevoza redovitih studenata tijekom ispitnih rokova 2021./2022. akademske godine Sinj- Split trebaju priložiti potvrdu o upisu na fakultet u 2021./2022. ak. godini, presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu, vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom i potvrdu fakulteta s nadnevkom pristupa na polaganje ispita.

Izvanrednim studentima, koji ne ostvaruju pravo na ovakvo subvencioniranje, Grad Sinj će, tijekom ljetnog semestra, u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, financirati troškove kupnje jednog mjesečnog bloka voznih karata za prijevoz autobusom na redovitim linijama prijevoznika na relaciji Sinj-Split pod uvjetom da nisu zaposleni, da ne ponavljaju godinu i da imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje 1 godinu neprekidno prije podnošenja Zahtjeva. Ovi studenti uz popunjeni obrazac Zahtjev za subvencioniranje prijevoza za izvanredne studente prilažu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu na fakultet u 2021./2022. ak. godini i dokaz da nisu zaposleni.


Redoviti studenti koji ne mogu ostvariti pravo na subvencioniranje prijevoza u 100% iznosu, imaju pravo na refundiranje troškova kupnje dviju voznih karata za prijevoz autobusom na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta studiranja i/ili obratno u razdoblju siječanj- lipanj 2022. godine. Ovi studenti uz obrazac Zahtjev za refundiranje troškova prijevoza trebaju priložiti potvrdu o upisu na fakultet u 2021./2022. ak. godini, presliku osobne iskaznice ili potvrdu o prebivalištu i dvije vozne karte za izvršenu uslugu prijevoza autobusom.