Natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavljanje kioska
23. rujna 2013.
Šest stranih novinara, predvođeni Ashley Colburn posjetili Sinj
24. rujna 2013.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, korisnici sredstava za zaštitu bilja, proizvođači poljoprivrednih proizvoda za tržište, proizvođači u sustavu PDV-a, dužni su na zakonom propisan način zbrinuti praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja. Naime, projektom CROCPA EKO MODEL prikuplja se ispražnjena i temeljito oprana ambalaža tvrtki članova Udruge CROCPA (AM Agro, Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, BayerCropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro , Genera dd i Herbos d.d.u stečaju!) koje financiraju ovu akciju. Akciju provodi ovlaštena tvrtka C.I.A.K. d.o.o., a lokacija i termin za predaju ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Splitsko-dalmatinskoj Županiji je:  utorak 24.09.2013. godine, Poljoapoteka Hipodrom, Put Piketa 24, Sinj u vremenu od 9:00-11:00 sati.

Više o akciji pogledajte ispod ove objave:

AKCIJA – Sakupljanje prazne ambalaže pesticida.pdf